Soma Mamagésa

előadóművész, az Új Egyensúly szülőanyja

Az Új Egyensúly létrehozója,  életszemléleti tanácsadó, énekesnő és előadóművész, spirituális tanító és író vagyok.
Az Evernessen ezt mind megélhettem hiszen évről évre jelen voltam előadónként workshopjaimmal, szertartásaimmal, vezetett meditációimmal, koncertjeimmel, és idén 2. éve az Új Egyensúly csapatommal a saját sátrunkban is.

Vissza

Soma Mamagésa:

Az egyensúly mindent rendező és mozgató törvényszerűségei

Új Egyensúly sátor - 2019. 06. 19. Szerda 16:00-17:30

A lét egyik legfontosabb alaptörvénye az egyensúlyra törekvés törvénye. Minden szinten és mindent ez az univerzális alaptörvény rendez. Minden véglet magában hordozza a másik pólust is, amit tudatossággal lehet csökkenteni, tompítani, de természetesen vannak folyamatok, amiket meg kell élni. Hogyan jelenik meg ez a törvényszerűség az életünkben? És hogyan segíthetjük magunkat a középpont fele?


Soma Mamagésa:

The title of the lecture: Balance is all about organizing and moving laws

Új Egyensúly sátor - 2019. 06. 19. Szerda 16:00-17:30

One of the most important basic laws of existence is the law of striving for balance. At all levels and everything, this universal basic law is organized. All extremes also carry the other pole, which can be reduced or diminished with consciousness, but of course there are processes that must ti live. How does this rule appear in our lives? And how can we help ourself to live from our center?


Soma Mamagésa:

Soma Mamagésa szertartás - workshop az egyensúly megteremtésének a megsegítésére

Új Egyensúly sátor - 2019. 06. 20. Csütörtök 16:00-17:30

Soma kialakított egy olyan saját stílust, ami szertartás alapokra épített workshop. Mutat egy utat arra vonatkozóan, hogyan lehet egy szertartás alapjait lefektetni. Ez a mostani szer-ws (szertartás- workshop) az előző napi előadásban bevezetett egyensúly témát segíti kifejezetten dinamikus, sok elemből álló belső munkával. A négy elem után (tűz-víz-föld-levegő) az 5.elem a szándék. Itt a szándék nem más, minthogy megszólítsuk a lelkünket, hogy segítsen minket az egyensúly megteremtésében. Gyakorlatokon keresztül azon dolgozunk, hogy meglássuk, hol billentünk ki, és mi segíthet az új egyensúly megteremtésében. A résztvevők javasolt házi feladatot, és egyensúlyt segítő gyakorlatot illetve mantrát is visznek magukkal.


Soma Mamagésa:

Soma mamagesa’s ceremony workshop to help create balance

Új Egyensúly sátor - 2019. 06. 20. Csütörtök 16:00-17:30

Soma has created her own style, which is a workshop based on ceremony. Shows a way to lay the foundation for a ceremony. This current workshop helps to balance the theme of yesterday's presentation with a highly dynamic, multi-element work. After the four elements (fire-water-earth-air) the 5th element is the intention. Here, the intention is to address our souls to help us to find the balance. Through practice, we work to see where we are tilted and what can help to create a new balance. Participants will get homework and balance exercises and mantras.


Soma Mamagésa:

Kerekasztal beszélgetés Soma Mamagésával és Kriston Andreával - A kibillent test üzenete – avagy hogyan állunk föl nehéz helyzetekből? Moderátor: Sütő Zsolt

- 2019. 06. 20. Csütörtök 17:30-19:00

Mi a viszonyunk a testünkhöz, és hogyan változott ez a viszony az elmúlt években?
- Volt-e olyan, hogy mi magunk fordítottuk le, mit üzen a test egy-egy betegséggel, avagy egészségből való kibillentséggel?
- Mi mindenben segített a betegség/baleset? (Kriston Andi: „nekem az egész szakmám ebből épült fel.”)
- Mi segített a felállásban, gyógyulásban?
- Hogyan tudjuk ezt továbbadni másoknak? Milyen tapasztalataink vannak ezzel kapcsolatban?
- Mi minden segíthet abban, hogy talpra álljunk a nehéz helyzetekből?


Soma Mamagésa:

Kerekasztal beszélgetés Soma Mamagésával és Kriston Andreával - A kibillent test üzenete – avagy hogyan állunk föl nehéz helyzetekből? Moderátor: Sütő Zsolt

- 2019. 06. 20. Csütörtök 17:30-19:00

Mi a viszonyunk a testünkhöz, és hogyan változott ez a viszony az elmúlt években?
- Volt-e olyan, hogy mi magunk fordítottuk le, mit üzen a test egy-egy betegséggel, avagy egészségből való kibillentséggel?
- Mi mindenben segített a betegség/baleset? (Kriston Andi: „nekem az egész szakmám ebből épült fel.”)
- Mi segített a felállásban, gyógyulásban?
- Hogyan tudjuk ezt továbbadni másoknak? Milyen tapasztalataink vannak ezzel kapcsolatban?
- Mi minden segíthet abban, hogy talpra álljunk a nehéz helyzetekből?


Soma Mamagésa:

Ecstatic Dance with Soma Mamagésa

Új Egyensúly sátor - 2019. 06. 21. Péntek 18:00-21:00

DJ Tertön and Soma have already brought Ecstatic Dance together. The music is being performed by DJ Tertön, the up and down guidance is Soma’s work now. The aim of the introduction is to create a safe space so that the attendees can even reach the uncontrolled state - if they need it. In this state, music, movement, and space trigger self-healing processes in the body. The finishing is a time of regeneration and integration. Such complete and inner states of peace can be experienced after such an ecstasy that we will desire again and again.


Soma Mamagésa:

Ecstatic Dance Soma Mamagésával

Új Egyensúly sátor - 2019. 06. 21. Péntek 18:00-21:00

DJ Tertön és Soma már vezettek együtt Ecstatic Dance-t. A zenét DJ Tertön szolgáltatja, a fel és levezetés Soma dolga most. A felvezetésben a cél a biztonságos tér megteremtése, hogy a jelenlevők akár a kontrollmentes állapotot is el tudják érni – ha arra van szükségük. Ebben az állapotban, a zene, a mozgás, és a tér hatására elindulnak a testben az öngyógyító folyamatok. A levezetés a regeneráció és integráció ideje. Olyan teljesség és belső béke állapotokat lehet egy ilyen extázis után megtapasztalni, amire újra és újra vágyunk majd.


Soma Mamagésa:

Más-e a férfi és a nő felelősségvállalása a párkapcsolatokban?

Dialog - 2019. 06. 22. Szombat 17:00-18:00

Soma Mamagésa és Bedő Imre beszélget, Kiss J. Zsolt moderál
Soma jó néhány éve a nők felszabadításáért, egyenjogúságáért, a különféle szinteken való tisztulásáért, az ÚJ NŐ természetszerű megszületésében szolgál. Bedő Imre a férfiakat segíti ebben a hatalmasváltozásban, ahol a patriarchális időszak lecsengésében nagyon sok férfi keresi az identitását, mintegy újra-azonosítva magát és a férfi alapvető értékeit, feladatát.
A két „nagyágyú” között Kiss J. Zsolt moderál, aki mindkettőjüket jól ismeri, misszióikkal, feladataikkal együtt. Azokra a kérdésekre igyekszik választ találni mindkét fél részéről, hogy vajon miben változott a férfi és a nő felelősségvállalása a párkapcsolatokban, most mitől férfi a férfi és mitől nő a nő, mi az, ami az elmúlt nagyon sűrű években változott, és maradt-e, ami nem, illetve hogyan élhet most, a XXI. század elején harmonikusan együtt a két nem, úgy, hogy az egyenjogúság és egyenrangúság ma már az alap.


Soma Mamagésa:

Is the responsibility of man and woman any different in relationship?

Dialog - 2019. 06. 22. Szombat 17:00-18:00

An open talk with Soma Mamagésa and Imre Bedő, moderated by Zsolt Kiss. For many years, Soma has been serving the liberation of women, their equality, their purification at various levels and for the natural birth of the NEW WOMAN. Imre Bedő is helping the men in this huge change, as they are looking for their identity at the end of the patriarchal period, re-identifying themselves and the fundamental values ​​and tasks of masculinity.

 

Zsolt Kiss moderates between the two "big-guns" with a deep understanding of their mission and commitment. He tries to find answers to questions from both sides on how the responsibility of man and woman in relationships has changed, now what is a man and what makes a woman, what has changed in the last very dense years, is there anything unchanged, or how can genders live now, at the beginning of the 21th century harmoniously when equality is the foundation.


Soma Mamagésa:

(Új) Egyensúly kívül és belül

Evernessia - 2019. 06. 23. Vasárnap 14:30-15:30

Kiss J. Zsolt asztrológus moderál, Soma Mamagésa az ujegyensuly.hu létrehozója, tulajdonosa pedig válaszol. 

Ők ketten sok éve barátok, Zsolt rendszeresen megnézi Soma asztrológia képletét, ahogyan az Új Egyensúly oldalét is. Vajon hogyan kapcsolódik a kettő, azaz az egyéni és a közösséget is érintő munka egymáshoz? Hogyan segíthet egy embert a sorsfeladata, és hogyan látható ez a képletből? Soma ikrek napjegyben, mérleg aszcendenssel született, saját bevallása szerint élete központi eleme (ahogy egyébként mindenki másé is) az egyensúly megteremtése. Ez eddig sem volt kis feladat, de most, hogy globálisan egy hatalmas átrendeződés, sőt, paradigmaváltás van, vagyis az egész bolygó egyensúlyoz minden szinten – hiszen a régi sok szempontból már nem működik, az új pedig most teremtődik meg, ez egyre nagyobb éberséget és tudatosságot igényel.

Mi segíti Somát ebben, és milyen életutat tett meg, hogy eljutott idáig? És mi a missziója, feladata, célja az ujegyensuly.hu oldalnak és közösségnek?


Soma Mamagésa:

(New) Balance inside out

Evernessia - 2019. 06. 23. Vasárnap 14:30-15:30

Uploading in progress.


Soma Mamagésa:

Soma Mamagesa’s workshop: Heart opening (touching, faceing, "angelic corridor")

- 2019. 06. 23. Vasárnap 16:00-17:30

It has been a tradition for five years to create an "angelic corridor". In order for people to be able to do so, so that they do not regress, (who not loved enough, do not fall into the trap of self-pity), Soma will build the energy field. The goal is to open the heart space and develop into the love of yourself and the other.


Soma Mamagésa:

Soma Mamagésa workshopja: Szívtérnyitás (érintések, szembenézés, „angyalfolyosó”)

- 2019. 06. 23. Vasárnap 16:00-17:30

Már öt éve hagyomány, hogy „angyalfolyosót” hozunk létre a jelenlevőkkel. Ahhoz, hogy ebbe úgy tudjanak beállni az emberek, hogy ne regresszáljanak, vagyis akit nem szerettek eléggé, ne essen bele az önsajnálat csapdájába, fel kell építeni a teret. A cél, hogy nyíljon a szív-tér, és fejlődjünk az önmagunk és a másik szeretni tudásában.


Soma Mamagésa:

Soma Mamagésa záró szertartása

Új Egyensúly sátor - 2019. 06. 24. Hétfő 10:00-11:30

A záró szertartásban megköszönjük a TÉR-nek a tér-emtő erejét, mindazt, amit ettől a fesztiváltól, itt léttől kaptunk, hogy ezt minél jobban tudjuk integrálni, hiszen a hála akkor jelenik meg, amikor már készek vagyunk a feldolgozásra és beépítésre, integrálásra.
Úgyhogy a négy elem után való meghajlást az 5.elem, azaz a szándékunk előtt való meghajlás követ, ami nem más, mint az itt kapott élmények megszitálására és hasznosítására való törekvésünk. Hogy megsegítsük azt a folyamatot, ami által képesek leszünk éberebben szelektálni, hatékonyabban hasznosítani és beépíteni, vagyis gyakoroljuk a tudatosságunkat.
Olyan technikákat és élményfeldolgozási tudatossági mintát adok a jelenlevőknek, amit a jövőben is hasznosíthatnak. Ehhez többféle technikát alkalmazok: páros munka, verbalizálás, mozgás, transzolás, meditáció, földelés, stb…
A zárókörben bezárjuk a teret, lezárjuk a hetet, mint egy ívet adva az átélteknek, hiszen ez is segíti az integrálást, az energiák helyére kerülését.


Soma Mamagésa:

The closing ceremony of Soma Mamagesa’s

Új Egyensúly sátor - 2019. 06. 24. Hétfő 10:00-11:30

In the closing ceremony, we thank the creative power of the energi field, all that we have received from this festival, so that we can integrate it as much as possible, because gratitude appears when we are ready for processing and integration and integration.

logo