Paulinyi Tamás

író, pszi-kutató

Tudatkutatóként több mint negyedszázada foglalkozom a telepátia a megérzések és más paraképességek vizsgálatával, az elmúlt tíz évben pedig a halál-közeli élmények tudományos értékelésével is. Ezek együttes értelmezési hátterét azok a magasabb tudatdimenziók jelentik, amelyekben  a tudat a modern tudatkutatás szerint az agyi folyamatoktól függetlenül is működőképes lehet. Munkásságomat az integratív megközelítés fémjelzi, így a fenti jelenségeket a tudományok és a hagyományok szemszögéből is vizsgálom és értelmezem.

Vissza

Paulinyi Tamás:

Intuíció és a pszi észleletek működése a mindennapi életben

Nők Lapja Psziché Evernessia - 2019. 06. 21. Péntek 14:30-15:30

Kevesen tudják, hogy döntéseinket és cselekvéseinket, nemcsak a tudattalan tartalmaink, de a mindnyájunkban rejtetten működő paranormális észleleteink is nagyban meghatározzák. Pauinyi Tamás, aki közel harminc éve foglalkozik az érzékszerveken túli észlelések kutatásával, döntéseink mélyebb gyökereit nemcsak megismerteti, de azok harmonikusabb irányba állításához is tanácsokat ad.


Gánti Bence:

Pszichofotel - Pszi jelenségek, tudat és spirituális fejlődés

Integrál Akadémia Nagysátor - 2019. 06. 21. Péntek 15:40-16:20

Ismert pszichológusok és szakemberek beszélgetnek
Vendéglátó pszichológus: Gánti Bence


Paulinyi Tamás:

Tudattalan programozások a betegségek és a gyógyulás dimenzióiban

Férfiak Klubja - 2019. 06. 21. Péntek 16:30-17:30

Ezoterikus és spirituális körökben közhelynek számít, hogy betegségeink kialakulását csakúgy magunk programozzuk, mint ahogy gyógyulásunk is nagyban függ lelki szándékainktól. De vajon ez milyen mértékben lehet igaz, és milyen mechanizmusok állnak mind e mögött? Paulinyi Tamás pszi-kutató előadásában a placebóhatástól a csodás gyógyulásokig terjedően mindezt szakmai korrektséggel és kutatási eredményekkel alátámasztva tárja fel az érdeklődőknek.

logo